20.7.07

LA LLEI DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Aquesta setmana he tingut la satisfacció de presentar al ple del Parlament els treballs de la ponència que ha elaborat la Llei de l’Institut Català de la Salut (ICS). Com a Relatora de la Llei he estat la responsable de la negociació entre tots els grups polítics. Sempre amb la voluntat de fer realitat el consens que la Consellera de Salut ens va demanar a tots els grups parlamentaris el dia 29 de març quan va fer la presentació del projecte de llei al Ple del Parlament.

Llavors tots vàrem fer una declaració de voluntats constructives, no en va estem davant d’una de les lleis anomenades “de país”, la llei més important aprovada des de fa més de 15 anys en l’àmbit de salut a Catalunya.

Una llei que té per objecte la modernització de l’ICS per tal de convertir-lo en l’intrument de referència de la política sanitària de la Generalitat. L’ICS és l’empresa més important del nostre país en la provisió i producció de serveis de salut. És qui gestiona l’atenció sanitària de més del 80% de les targetes sanitàries de Catalunya, és el titular de vuit dels grans hospitals de Catalunya, cosa que significa el 32% dels llits de la xarxa hospitalària d’utilització pública i titular, també, del 80 per cent dels centres d’atenció Primària. Compta amb 39.000 treballadors i amb un pressupost de més de 2.500 milions d’euros –més del 10% del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

La llei aprovada aquesta setmana converteix l’ICS en una empresa pública amb capacitat per dur a terme una gestió moderna, descentralitzada i eficient sense perdre el caràcter públic i per tant amb mecanismes de control públics, el finançament públic i la prestació de serveis públics.

Amb aquesta llei es dota l’ICS dels instruments d’agilitat administrativa que permetran una major autonomia dels centres, la potenciació del paper dels professionals en la presa de decisions i un rendiment de comptes clar. I per descomptat, millorar l’eficiència, mitjançant la desconcentració, la descentralització.

Espero que la llei sigui el inici d’ un procés de canvis per tal de millorar l’eficiència de l’ICS i la qualitat dels serveis mitjançant la millora de la coordinació entre els nivells assistencials per tal de garantir el continuum assistencial a totes les persones ateses i l’equitat territorial en l’accés ala serveis i prestacions.

Així, finalment, aquest dimecres el Ple del Parlament va aprovar la llei amb els vots a favor de tots els grups polítics i dues abstencions del grup mixt. Aquest consens és sens dubte el millor aval de futur tant per a l’ICS com per als seus professionals i sobretot per a tots i totes els catalans que rebrem els serveis de salut a traves de l’ICS tal com passa a la nostra ciutat amb el CAP Dr. Sarró i també a la resta de la nostra comarca.